пАЙДАЛАНҒАН әДЕБИЕТТЕР

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

 1. Ш.Құдайбердиев. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1988.
 2. Шәкәрім. Өлеңдер мен поэмалары. – Алматы: Жалын, 1988.
 3. Шәкәрім. Аманат. Әндер. Құрастырған Т.Бекхожина. – Алматы: Өнер, 1989.
 4. Шәкәрим Кудайберды-улы. Родословная тюрков, киргизов и ханских династий-Алматы: 1990.
 5. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Үш анық. –Алматы: Қазақстан.1991.
 6. Шәкәрім. Иманым-Алматы: Арыс. 2000.
 7. Шаһкәрім Құдайбердіұлы. Үзілмеген үміт. Халықаралық Абай клубы. Жидебай. 2008.
 8. Шәкәрім.Энциклопедия. –Семей. 2008. Халықаралық Абай клубы. Жидебай. 2006.
 9. Шаһкәрім. Жол табалық ақылмен. -Халықаралық Абай клубы. Жидебай. 2006.
 10. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Өлеңдері мен поэмалары.-Алматы: Рауан.1990.
 11.  Шәкәрім. Қазақ айнасы. -Алматы: Атамұра. 2003.
 12.  Шаһкәрім Құдайбердіұлы. Дубровский әңгімесі. –Алматы: 2014.
 13.  Шаһкәрім. Қалқаман  - Мамыр. –Алматы: 2014.
 14.  Абай. Энциклопедия. –Алматы: Атамұра, 1995.
 15.  Қ.Мұхамедханов. Абай мұрагерлері. –Алматы: Атамұра, 1995.
 16.  Ә.Әбдіғазиев. Асыл арна. – Алматы: Қазақ Университеті, 1992.
 17.  А.Құдайбердиев. Менің әкем, халық ұлы – Шәкәрім. // «Жұлдыз» журналы. 1992, №11.
 18.  М.Әуезов. Абай жолы. –Алматы: Жазушы, 1990.
 19.  З.Ахметов. Шәкәрім – қазақ әдебиетінің классигі. // «Шәкәрім» журналы. 2006, №2.
 20.  Т.Досаев. Құнанбай ауылдары мен ноғай ауылдарының байланысы. // «Абай» журналы.1994, № 9.
 21.  Құнанбайдың ер балаларың нәсілдері, // «Абай» журналы. 1994, №9.
 22.  Шакарим. Казах в зеркальном отражении. Перевод с казахского М.Султанбекова. Семей. 2008.
 23.  Алиякпаров М.Т. Ізгілік. –Москва, 1997
 24.  М.Әлиақпаров. Ақын атаның «Саят қорасы». Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығы зерттеудің өзекті мәселелері Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. -Семей. 2006.
 25.  Сыдыков Е. Шакарим. ЖЗЛ. -Москва: Молодая гвардия. 2012.
 26.  Сыдыков Е. Шәкәрім. –Алматы: 2013.
 27.  Шәкәрімтану мәселелері. 1 том.-Алматы: Раритет. 2007. 1-6 том.
 28.  Шәкәрімтану мәселелері. -Семей-Новосибирск: Талер-Пресс. 2006. 1том.
 29.  Тұрсын Жұртбай. Құнанбай. –Алматы: «Алаш» баспасы, 2004.
 30.  Дала данасы. «Ұлы тұлғалар» атты ғылыми ғұмырнамалық сериясы. –Алматы: 2009.
 31.  М.Кенемолдин. Алашорда соты. // «Абай» журналы. 2008, №2.
 32.  Сейсенұлы Д. Шәкәрім. -Астана: Фолиант. 2008.
 33.  Мұтылғанның тағдыры. –Семей. 2011.
 34.  Жеменей И. Хафиз-Шәкарірухани үндестігі. -Алматы. 2008.
 35.  А.Омаров Шәкәрімнің өмірбаяны. Монографиялық зерттеу. – Алматы: Інжу-Маржан, 2008.
 36.  Тұлғалар. Ыбырай Алтынсарин. Шәкәрім Құдайбердіұлы. –Алматы: 2007.
 37.  Шәкәрім мен Қайым. Тағдырлас. -Астана: Фолиант. 2009.
 38.  Бағдан Момынова. Шәкәрім поэзиясының тілі. –Алматы: «Арыс», 2008.
 39.  Ахат қолжазбалары. Абайдың қорық-мұражай қоры.
 40.  Абай қорық-мұражайы қорындағы Шәкәрім ақын туралы материалдар.